خدمات نفت نیروی پارس

پیش راه‌اندازی

به کلیه فعالیت‌هایی از قبیل انجام آزمون‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع عملیات …

مهندسی راه‌اندازی

مهندسی راه‌اندازی در پروژه‌های صنعتی فرآیندی است که در آن مدارک مورد …

ساخت و نصب

انجام کلیه فعالیت‌های اجرایی در بخش خشکی و دریا از توانایی‌های این شرکت …

پشتیبانی

از الزامات انجام پروژه های صنعتی بخصوص عملیات راه اندازی، دارا بودن گروه …

بهره برداری و تعمیرات

شروع تولید یک واحد فرآیندی و ادامه این روند، اصطلاحاً بهره‌برداری خوانده …

راه اندازی

به مجموعه فعالیتهای گفته می‌شود که بعد از اتمام مرحله پیش‌راه‌اندازی …

پیش راه‌اندازی

به کلیه فعالیت‌هایی از قبیل انجام آزمون‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع عملیات …

مهندسی راه‌اندازی

مهندسی راه‌اندازی در پروژه‌های صنعتی فرآیندی است که در آن مدارک مورد …

ساخت و نصب

انجام کلیه فعالیت‌های اجرایی در بخش خشکی و دریا از توانایی‌های این شرکت …

پشتیبانی

از الزامات انجام پروژه های صنعتی بخصوص عملیات راه اندازی، دارا بودن گروه …

بهره برداری و تعمیرات

شروع تولید یک واحد فرآیندی و ادامه این روند، اصطلاحاً بهره‌برداری خوانده …

راه اندازی

به مجموعه فعالیتهای گفته می‌شود که بعد از اتمام مرحله پیش‌راه‌اندازی …

نفت نیروی پارس در یک نگاه

نفت نیروی پارس با رویکرد ارتقاء سیستم های موجود و تدوین روشهای نوین در صنایع نفت، گاز و انرژی پایه گذاری گردید. تمرکز بر انجام فعالیتها به صورت کاملاً تخصصی، با اتکا به سال‌ها سابقه گروه مؤسسین ، موجب کسب عنوان شرکت دانش بنیان و اخذ رتبه یک نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور گردیده است. ایجاد انگیزه، رشد، بومی سازی دانش فنی و کسب رکورد کوتاه ترین زمان برای راه اندازی در صنایع فراساحل از نقاط روشن کارنامه نفت نیروی پارس می باشد.

نفت نیروی پارس در یک نگاه

نفت نیروی پارس با رویکرد ارتقاء سیستم های موجود و تدوین روشهای نوین در صنایع نفت، گاز و انرژی پایه گذاری گردید. تمرکز بر انجام فعالیتها به صورت کاملاً تخصصی، با اتکاء به سال‌ها سابقه گروه مؤسسین ، موجب افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات به کارفرمایان و در نهایت اخذ گواهینامه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردیده است. ایجاد انگیزه، رشد، بومی سازی دانش فنی و کسب رکورد کوتاه ترین زمان برای راه اندازی در صنایع فراساحل از نقاط روشن کارنامه نفت نیروی پارس می باشد.

مدیریت یکپارچه

هدف را دست یافتنی می کند …

نفت نیروی پارس متعهد به اتمام دقیق، کاهش هزینه و رعایت الزامات محیط زیستی در اجرای کلیه خدمات خود می باشد. ارائه خدمات در خشکی و دریا با کیفیتی فراتر از انتظار کارفرمایان در این شرکت به طور مستمر پیگیری می گردد. ما همواره در جهت افزایش بهره‌وری با اتکاء به آموزش و اجرای روش‌های بهینه در فنّاوری تلاش کرده و خطی مشی خود را بر پایه صداقت و احترام به حقوق کارفرمایان استوار نموده ایم.

نفت نیروی پارس با ایجاد یک محیط کار سالم و قابل اعتماد در تمامی پروژه های در دست اجرا ، نیل به آرمانهای بلند تخصصی خود را تعقیب می نماید .

مدیریت یکپارچه

هدف را دست یافتنی می کند …

نفت نیروی پارس متعهد به اتمام دقیق، کاهش هزینه و رعایت الزامات محیط زیستی در اجرای کلیه خدمات خود می باشد. ارائه خدمات در خشکی و دریا با کیفیتی فراتر از انتظار کارفرمایان در این شرکت به طور مستمر پیگیری می گردد. ما همواره در جهت افزایش بهره‌وری با اتکاء به آموزش و اجرای روش‌های بهینه در فنّاوری تلاش کرده و خطی مشی خود را بر پایه صداقت و احترام به حقوق کارفرمایان استوار نموده ایم.

نفت نیروی پارس با ایجاد یک محیط کار سالم و قابل اعتماد در تمامی پروژه های در دست اجرا ، نیل به آرمانهای بلند تخصصی خود را تعقیب می نماید .

به دنبال آشنایی دقیق تر با ما هستید ؟

کاتالوگ نفت نیروی پارس به همراه تصاویر و اطلاعات دقیق پروژه ها در حال حاضر برای دانلود محیا شده است .