پیش راه اندازی به کلیه فعالیت‌هایی از قبیل انجام آزمون‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع عملیات تکمیلی دیگری گفته می‌شود که پیش از تکمیل ساخت و پس از نصب تجهیزات انجام می‌گیرد، به نحوی که واحد عملیاتی را آماده راه‌اندازی می‌کند. مهم‌ترین فعالیت‌های پییش ‌راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

بخش پایپینگ:

انجام تمیزکاری مقدماتی، کنترل خطوط، هیدروتست و فلاشینگ، نهایی‌سازی خطوط جهت راه‌اندازی (Reinstatement)

بخش مکانیک:

مطابقت تجهیز و نصب آن با ملزومات طراحی، انجام تمیزکاری مقدماتی، مسدود نمودن ورودی‌ و خروجی‌های تجهیزات ثابت و انجام آزمونهای سرد در تجهیزات دوار، کنترل و آزمون مخازن

بخش برق:

آزمون عایق، کنترل پیوستگی کابل‌ها و آزمونهای قدرت، کنترل و آزمونهای ترانس‌ها، باتری‌ها و یوپی‌اس‌ها و تابلوها

بخش ابزاردقیق:

کنترل تجهیزات نصب شده، آزمونهای عملکردی تجهیزات ابزار دقیق، کنترل و آزمایش لوله‌های هوا، کنترل جعبه‌های اتصال، کالیبراسیون تجهیزات، کنترل و آزمایش کابل‌ها

بخش مخابرات و  ارتباطات:

بازرسی، تست و پیکربندی تجهیزات و دستگاه ها، لوپ چک

بخش ایمنی:

بررسی و آزمایش تجهیزات هشداردهنده، بررسی تجهیزات نصب شده