این پروژه شامل مراحل نظارت برپیش راه اندازی، راهبری Hook Up و انجام عملیات راه اندازی ، Start Up و Performance Test می باشد.

مدیریت کلیه شناور ها ، پشتیبانی دریایی ، هوایی و خشکی از بخشهای دیگر این پروژه می باشد.

مشخصات پروژه :

کارفرما : نفت و گاز پارس (POGC)

پیمانکار EPCC : مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ISOICO)

وزن سکو : ۲۵۰۰ تن

ظرفیت تولید : ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز

موقعیت ساخت : یارد بندرعباس

وضعیت : تحویل موقت

شروع پروژه : 1394/09/29

اتمام پروژه : 1397/02/20

دستاورد ها : انجام عملیات راه اندازی در ۶۲ روز و بهره برداری با ظرفیت (Export Gas 500 mmscfd) و (Condensate 1500 m^3⁄day)