این پروژه شامل مراحل نظارت بر پیش راه‌اندازی، Hook Up و انجام عملیات راه‌اندازی، Start Up و Performance Test  می باشد.

مشخصات پروژه :

کارفرما : نفت و گاز پارس(POGC)

پیمانکار EPCC : شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

وزن سکو : ۲۵۰۰ تن

ظرفیت تولید : ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز

موقعیت ساخت : یارد بوشهر

وضعیت : بهره برداری

شروع پروژه : 1396/10/19

دستاوردها : کسب رکورد راه اندازی و ارسال گاز به خشکی ظرف مدت 49 روز (32 روز کاری) از شروع عملیات Hook up در دریا