سکوی SPD 14-A:

شامل مراحل نظارت بر پیش راه‌اندازی، راهبری Hook Up و انجام عملیات راه‌اندازی، Start Up و Performance Test و بهره برداری می باشد.

تامین و مدیریت کلیه شناورها، پشتیبانی دریایی، هوایی و خشکی از بخش‌های دیگر این پروژه می‌باشد.

مشخصات پروژه :

کارفرمای اصلی : نفت و گاز پارس(POGC)

پیمانکار اصلی EPCC : مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران (ISOICO)

وزن سکو : ۲۵۰۰ تن

ظرفیت تولید : ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز

محل انجام پروژه : یارد ایزو ایکو (یارد بندرعباس) – منطقه پارس جنوبی

شروع پروژه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

دستاورد ها : انجام عملیات راه اندازی در ۱۸ روز، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات به مدت ۱۸ ماه