عملیات راه اندازی به مجموعه فعالیتهای گفته می‌شود که بعد از اتمام مرحله پیش‌راه‌اندازی در جهت بررسی درستی عملکرد تجهیزات مکانیکی و سیستم‌های کنترلی انجام گرفته، تا واحد فرآیندی در شرایط عملیاتی قرار گیرد.

مهم‌ترین فعالیت‌های راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

بخش پایپینگ:

نشت یابی خطوط لوله با تزریق نیتروژن (Leak Test) و اطمینان از عدم وجود کوچکترین نشتی در فلنچ ها ، ولو ها و مخازن

بخش مکانیک:

تمیزکاری شیمیایی، پرکردن مواد شیمیایی و کاتالیستی، راه‌اندازی گرم

بخش برق و ابزاردقیق:

برق‌دارکردن تابلو‌های برق، برق‌دارکردن تابلو‌های ابزار دقیق، آزمون حلقه، آزمون‌های بی‌باری، آزمون‌های عملیاتی راه‌اندازی و آزمایش سیستم تشخیص حریق و گاز