این پروژه شامل مراحل نظارت بر پیش راه‌اندازی، راهبری Hook Up و انجام عملیات راه‌اندازی، Start Up و Performance Test  می باشد.

مدیریت کلیه شناورها، پشتیبانی دریایی، هوایی و خشکی از بخش‌های دیگر این پروژه می‌باشد.

مشخصات پروژه :

کارفرما : نفت و گاز پارس(POGC)

پیمانکار EPCC : مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران (ISOICO)

وزن سکو : ۲۵۰۰ تن

ظرفیت تولید : ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز

موقعیت ساخت : یارد بندرعباس

وضعیت : تحویل موقت

شروع پروژه : 1394/11/20

اتمام پروژه : 1397/09/01

دستاورد ها : کسب رکورد سریعترین زمان راه اندازی در ۲۶ روز و بهره برداری با (Export Gas 500 mmscfd) و (Condensate 1500 m^3⁄day)