اخبار مربوط به شرکت نفت نیروی پارس

پیام رئیس هیات مدیره

در آوردگاه هستی بی انتها ، توانائیمان را از اراده قوی سرچشمه گرفته ایم ، پس ما را قهرمان پرجنب و جوش بدانید نه گوسفندان بی اراده ... مخلص کلام : موجیم ، که آسودگی را خواب هم نمی بیند . رئیس هیات مدیره : علی براتی

ادامه مطلب...

ثبت رکورد کمترین زمان فلرینگ

فلرینگ سکوی SPD-14A در مدت زمان ۱۸ روز کاری همزمان با روز گرامیداشت مقام مهندس ، توسط مهندسین توانمند شرکت نفت نیروی پارس صورت گرفت و توانستند با انجام این عملیات، رکورد کمترین زمان فلرینگ در خاورمیانه را به نام خود ثبت نماید.    

ادامه مطلب...