شرکت نفت نیروی پارس با اتکا به توانمندی های داخلی جهت ارائه خدمات در حوزه نفت، گاز و انرژی (تاسیسات خشکی و فرا ساحلی) تاسیس گردید.

این شرکت قادر به ارائه طیف گسترده ای از خدمات تخصصی شامل ساخت، پیش راه اندازی، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات در این حوزه بوده و با بهره گیری از امکانات گسترده پشتیبانی در خشکی و دریا نسبت به انجام پروژه ها با کیفیتی فراتر از انتظار کارفرمایان مبادرت ورزیده است.

افزایش بهره وری با رویکرد ارتقاء سیستم های موجود، به همراه تدوین روش های نوین از یک سو و تعهد به اتمام پروژه ها در زمان مقرر با  رعایت نکات ایمنی از سوی دیگر باعث گردیده که شرکت نفت نیروی پارس ثبت رکورد برتر در خصوص راه اندازی سکوهای گازی پارس جنوبی را در کارنامه خود داشته یاشد.

در این راستا جهت بهینه سازی روند فعالیت ها، این شرکت ضمن اخذ رتبه ۱ نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور موفق به پیاده سازی و اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت شده است.