شرکت نفت نیروی پارس با اتکا به توانمندیهای داخلی جهت ارائه خدمات در حوزه نفت، گاز و انرژی تأسیس گردید. این شرکت با ابداع روش‌های اجرایی نوین، خدمات خود را با امکانات ویژه ارائه نموده و تاکنون با ثبت رکورد معتبر در زمینه راه‌اندازی سکوهای گازی پارس جنوبی جایگاه مناسبی را در این صنعت کسب نموده است. مهندسی راه اندازی، ساخت، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری از تخصص های بارز شرکت نفت نیروی پارس می باشد و در این راستا با بهره گیری از امکانات گسترده پشتیبانی در خشکی و دریا توانمندی های خود را تکمیل نموده است.