با تلاش و پشتکار مهندسین و پرسنل مجرب شرکت نفت نیروی پارس، سکوی SPD14B مورد بهره برداری قرار گرفت.

SPD14B-Startup
۴ دی ۱۳۹۸  ,  #   اخبار داخلی, اخبار عمومی