با تلاش و همت پرسنل ساعی شرکت نفت نیروی پارس، رکورد ارسال گاز به خشکی در مدت ۴۹ روز (۳۲ روزکاری) از زمان نصب در دریا در تاریخ ۸ آبان ماه سال ۱۳۹۷ توسط این شرکت ثبت گردید.

 

30 اکتبر 2018  ,  #   اخبار داخلی, اخبار عمومی