به همت و پشتکار مهندسین و پرسنل زحمت کش شرکت نفت نیروی پارس فلرینگ سکوی SPD-14C در مدت زمان ۲۹ روز کاری در تاریخ ۵ آبان ماه سال ۱۳۹۷ انجام گردید.

 

27 اکتبر 2018  ,  #   اخبار داخلی, اخبار عمومی